Het jaar geboekt

In de rubriek 'Het jaar geboekt' zal ik gedurende het jaar ALLE aanwinsten bijhouden en aan u melden, genummerd op volgorde van aankoop of ontvangst. Na afloop van de maand verplaats ik de lijst met aanwinsten naar de startpagina c.q. homepage en geef ik 'de cijfers'. In de rubriek blijven de voorgaande maand(en) als hyperlink aanwezig. Raadpleeg dus regelmatig deze rubriek om te zien of er aanwinsten zijn bijgekomen (of wacht op het maandoverzicht).

Ik vermeld de auteur, titel (plaats en jaar), bron en de aanschafprijs (al dan niet inclusief verzendkosten) en plaats een (collage) foto ter illustratie.
'Last but not least' lever ik bij elke aanwinst een kort commentaar. Alles bij elkaar verschaft dat u wellicht een uniek inzicht in de manie psyche van deze rasverzamelaar en de groei van zijn 'Private Library'!

2021

April

Van boekenvriend Jos Swiers (De Althea Pers) ontving ik de twee boekjes met Amsterdamse jeugdverhalen en kleurenillustraties van Johan Breuker. Van deze fraai vormgegeven bibliofiele uitgaven bestaan (van elk deel) 100 genummerde exemplaren. Ik ontving 'HC' exemplaren (beiden nr. 5 van 5).

1. J. Breuker: "De Straat" ('s-Gravenhage, 2021). Nummer 1 van: "Dwars door West". 

2. J. Breuker: "Rituelen" ('s-Gravenhage, 2021). Nummer 2 van: "Dwars door West".


Ik kocht een aantal uitgaven (34567.a.) voor mijn deelcollectie m.b.t. (R.K.)boekcensuur waarover ik een blog zal schrijven: "Over de Index, boekenwetten en kerkcensuur". Het gaat om:

3. L. Kauling MSC: "Het kerkelijk boekenverbod" (Tilburg, 1920). Via Boekwinkeltjes voor € 11,92 euro (incl. verzendkosten).


4. E.A. de Boulogne: "Herderlijk onderrigt over het drukken van slechte boeken, voornamelijk over de nieuwe volledige werken van Voltaire en Rousseau" (Driehuis, z.j. [1995]). Een marge-uitgave van de Augustijn pers, waarvan zestig genummerde exemplaren bestaan (dit is 'HC' exemplaar). Via Boekwinkeltjes voor € 14,50 euro (incl. verzendkosten).


5. C.A. Bouman: "Index en boekenwet" (Heemstede, 1940). Via Boekwinkeltjes voor € 14,40 euro (incl. verzendkosten).


6. S.D. van Veen: "De Index en de Boekencensuur in de Roomsch-Katholieke Kerk" ([z.p.] Baarn, 1905). Uit de serie "Kerk en Secte", Serie I, No. 5, No XI. Via Boekwinkeltjes voor € 19,90 euro (incl. verzendkosten).


Soms blijkt een bestelling meer te bevatten dan waarvoor je betaald. In een uit elkaar liggend kartonnen bandje dat ik ontving zat niet één brochure maar drie verschillende! Ik heb ze gesepareerd en elk van een groen handmarmeren omslag voorzien. Totaal betaalde ik hiervoor via Boekwinkeltjes € 36,45 euro (incl. verzendkosten).


7.aJ.H. van Franckenberg (1726-1804): "Herderlyk sermoen tegen het leezen der kwaede boeken door zyne Eminentie den Kardinael Van Franckenberg en Schellendorff, aertbisschop van Mechelen, primaet der Nederlanden enz, enz." (Brugge, 1822). 


7.b. [J.G. le Sage ten Broek]: "Over de opvoeding" ('s-Gravenhage, 1822).
7.c. "Over den zelfmoord"  ('s-Gravenhage, 1824).


Tot mijn grote verrassing dook er bij Boekwinkeltjes een zeldzaam convoluut op van 'Van Klaveren's Geïllustreerde Volksbibliotheek van het geslachtsleven' (totaal 25 deeltjes in 5 series), met alle vijf de deeltjes van de tweede (meest pikante) serie: "Het negatieve Geslachtsleven" (Amsterdam z.j. [1903/1904]). Het gaat om:
8.a. W. Siegert: "De Onanie".
8.b. P. Mantegazza: "Het onvermogen".
8.c. P. Mantegazza: "De onvruchtbaarheid en de kunst van de voortplanting".
8.d. H. Schröder: "De nieuwste middelen ter voorkoming van zwangerschap". 
8.e. A.J.B. Parent-Duchatelet: "De geheime en openbare prostitutie".
Allemaal onderwerpen die ik verzamel en al eens eerder in mijn blog behandelde en geen van de vijf uitgaven zit nog in mijn collectie. Met enige gretigheid gekocht voor € 68,84 euro (incl. verzendkosten). Over deze uitgaven zal ik binnenkort meer vertellen in: "Vijf 'vieze boekjes'".


9.  J.P. Tuyt: "Middelenboekje voor geboorteregeling" (Rotterdam, 1936). Van deze uitgave van de Nieuw-Malthusiaanse Bond had ik al twee exemplaren waaronder deze maar in dit geval zat er iets heel zeldzaams en bijzonders bij, nl. een "Gebruiksaanwijzing voor het Kondoom (Preservativium Penis)". Gekocht via Marktplaats voor € 20,- euro (incl. verzendkosten). Vele honderdduizenden moeten daarvan gedrukt en verspreid zijn, maar vermoedelijk is dit het enige bewaard gebleven exemplaar!


10. N. van der Sijs: "Calendarium van de Nederlandse taal" (Den Haag, 2006). Kringloopvondst voor € 1,75 euro, en dat is geen geld voor dit fraaie boek van Nederlands historisch taalkundige Nicoline!


11. afwachten....