Het jaar geboekt

In de rubriek 'Het jaar geboekt' zal ik gedurende het jaar ALLE aanwinsten bijhouden en aan u melden, genummerd op volgorde van aankoop of ontvangst. Na afloop van de maand verplaats ik de lijst met aanwinsten naar de startpagina c.q. homepage en geef ik 'de cijfers'. In de rubriek blijven de voorgaande maand(en) als hyperlink aanwezig. Raadpleeg dus regelmatig deze rubriek om te zien of er aanwinsten zijn bijgekomen (of wacht op het maandoverzicht).

Ik vermeld de auteur, titel (plaats en jaar), bron en de aanschafprijs (al dan niet inclusief verzendkosten) en plaats een (collage) foto ter illustratie.
'Last but not least' lever ik bij elke aanwinst een kort commentaar. Alles bij elkaar verschaft dat u wellicht een uniek inzicht in de manie psyche van deze rasverzamelaar en de groei van zijn 'Private Library'!

2019

Januari.

Het jaar is nog geen week oud of mijn eerst kringloopvondsten (1 en 2) zijn al binnen!

1. "Amsterdam is vol verhalen" (Amsterdam, 2008). Voor € 0,50 eurocent en vreemd genoeg niet te vinden op Boekwinkeltjes! Uitgave ter gelegenheid van Amsterdam Wereldboekenstad, 23 april 2008 t/m 22 april 2009. Ik herinner me vooral nog de grote boekenmarkt die er toen was!


2. K. Woudt & W. Nieuwenhuys: "Honderd jaar Verkade 1886-1986" (Zaandam, 1986). Gekocht voor € 2,- euro. Er zitten twee losse krantenknipsels bij over de bekende Verkade-albums en dat is precies waarmee ik de Verkade-koekjes associeer.
Uiteraard is er een hoofdstuk aan deze albums gewijd (blz. 76 t/m blz. 81) waarvoor nog steeds; verzamelaars zijn.


Via Boekwinkeltjes kwam ik op het spoor van twee zeldzame uitgaven (3 en 4) van J.D. Dijk die in Groningen een winkel in feestartikelen had. Meer hierover in "Gronings toostenboek". Het gaat om:


3. "Toostenboek voor bruiloften en partijen tevens een handleiding voor ceremoniemeesters" (Groningen, ([z.j.] 19..). Gekocht voor € 14,65 euro (incl. verzendkosten) bij antiquariaat De Beschte in Wageningen.

4. "Nieuw toostenboek voor bruiloften en partijen tevens een handleiding voor ceremonie-
meesters" (Groningen, ([z.j.] 1931). Gekocht voor € 13,32 euro (incl. verzendkosten) bij antiquariaat Kas Cornelis in Amsterdam.

Een tweede strooptocht in mijn kringloop leverde drie publicaties op (56 en 7) voor bij elkaar € 4,- euro.


5. P. Broos & G. Moolenaar: "De zeven sacramenten" (Helmond, 1954). Aanvulling op het catechismusonderwijs aan de jeugd. Overvloedig geïllustreerd met zwart/wit foto's die een prachtig gedateerd beeld geven vlak voordat de ontkerkelijking en massale leegloop van kerken toesloeg.

6. R. Gloudemans: "Een bouwhistorische waardenkaart voor de stadskern van Amsterdam" (Amsterdam, 2008). Publicatiereeks Amsterdamse Monumenten 1. Inventarisatie van de belangrijkste waardevolle gebieden op het gebied van archeologie en monumenten in de Amsterdamse binnenstad (met tien kaarten). Voor mijn collectie geschiedenis van Amsterdam.


7. S. Bakker & A-L Haag: "Watergraafsmeer" (Amsterdam, 2004). Dit is het derde deel in de serie 'Monumenten/welstandsbeleid voor de historische bebouwing en stedenbouw in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer'. Deel 1 en 2 behandelde het gedeelte tussen Singelgracht, Amstel, Ringvaart en spoordijk. Deel 3 gaat dus over de Watergraafsmeer maar bevat ook een herziening en samenvatting van de eerste twee delen. Met achterin een CD met kadastrale plattegronden. De Watergraafsmeer is mijn geboortegrond en ik ben altijd zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van dit stadsdeel.


8. "Wat moet de Jongeling en de Man weten?" ([z.p.], [z.j.])  Boven de titel: "Waarschuwing aan de mannen!". Zeldzame brochure met reclame voor anticonceptiemiddelen.
Gekocht via Marktplaats voor € 21,65 euro (incl. verzendkosten). Voor mijn collectie prijscouranten/brochures op dat gebied. Lees mijn blog: "Vrouwenbeschutting".


9. "Verliefd Verloofd Getrouwd. Huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië vroeger en nu" (Brussel, 1988). Luxe editie van de catalogus bij de tentoonstelling van 19 februari tot 1 mei 1988. Kringloopvondst voor € 1,75 euro.


10. W. Heeroma: "Cornelis Dito 'De held in stormgevaar'. eenige voorvallen uit zijn leven opnieuw verhaald door W. Heeroma" (Helder, 1925). Geïllustreerde biografische schets. Deeltje uit de serie uitgaven ter ondersteuning van het "Helden-der-zee-fonds: 'Dorus Rijkers' te 's-Gravenhage", met achterin een ondersteuningsformulier die men uit het boekje kon scheuren en opsturen. Kringloopvondst € 2,20 euro.

11. Komt er aan, ff geduld a.u.b.


2018

Alle aanwinsten per maand:

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
2018 geboekt. Een jaar in feiten en cijfers