maandag 5 maart 2018

Het jaar geboekt, februari 2018

In de rubriek 'Het jaar geboekt' (zie tabblad bovenaan) houd ik bij wat ik gedurende het lopende jaar per maand bij elkaar verzamel. Na afloop van de maand verplaats ik de lijst met aanwinsten naar de startpagina c.q. homepage en geef ik 'de cijfers'. In de rubriek blijven de voorgaande maand(en) als hyperlink aanwezig. Raadpleeg dus regelmatig de nieuwe rubriek om te zien of er aanwinsten zijn bijgekomen (of wacht op het maandoverzicht).

Februari 2018; de cijfers...

Totaal aantal objecten: 16.
Gekocht: 16.

Totaal uitgegeven: € 150,38 euro (incl. verzendkosten).
Gedeeld door 16 is gemiddeld: € 9,40 euro per object.

Via Boekwinkeltjes: 11 (1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.j, 1.k).
Via kringloopwinkel: 4 (2.a, 2.b, 2.c, 4).
Via museumwinkel: 1 (3).

Modern: 4 (2.b, 2.c, 3, 4).
Old & rare: 12 (1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.j, 1.k, 2.a).

Februari 2018: de aanwinsten...

1. Via Boekwinkeltjes kocht ik (uit de collectie van Ed Schilders) voor € 140,88 euro (inclusief verzendkosten) elf bijzondere uitgaven. Velen komen - blijkens diverse stempels - uit kloosterbibliotheken en hebben dus een Rooms-Katholieke achtergrond. Deze geloofsrichting was (tot grote vreugde van bibliofielen als Gerrit Komrij!), tot ver in de vorige eeuw, verantwoordelijk voor de verschijning van allerlei curieuze, idiote en thans schaarse brochures met een inhoud waarom wij tegenwoordig smakelijk kunnen lachen.

Bijvoorbeeld over dansen!
a. M. Hulot: "Onderrigting over de hedendaegsche dansvergaderingen" (Antwerpen, 1828). Gebonden halflinnen, gemarmerde platten. Op de oorspronkelijke omslag stond: 'AMajorem Dei Gloriam', Bibliotheek van godsdienstige, redekundige en historische boeken, ten gebruyke der Catholyke Jeugd. No. 5.
"De dansvergaderingen zijn byeenkomsten van persoonen van verschillig geslagt, zonderling van jongelingen, welke, bij het geluyd eeniger speeltuygen, te samen zekere bewegingen maeken om zich zelve en andere te vermaeken". Tegen dansfestivals (laat staan de moderne discotheek!).
b. H. Borel: "Over de moderne dansen" (Den Bosch, 1927). "Het moet nu eindelijk maar eens ronduit gezegd worden: de moderne dansen: Foxtrott, Boston, One Step, Two Step, de diverse Blue's, Shimmy's en Charlestons zijn in den grond perverse bewegingen; al dat heenschuifelen en knikken en bibberen en draaien en quasi-elegant likkebaarden en knoeien en wringen gaat naar verboden daad toe".
c. P. van Dorp: "Op tegen de Zedenontaarding! In woord en daad - In boek en beeld - In dans en kleeding" (Amsterdam, 1914). "Maar zulk een oud-Hollandsche klompjesdans staat tot de verbeestelijkte nikkerdansen in de balszalen der hedendaagsche beschaving als de landelijke gezondheid tot de geheime ziekte van een der fijngemanierde lebemänner, die het moderne leven al heeft verbruikt, nog vóór zij aan den ouderdom der Suzannabelagers toe zijn!".

Over gewaagde mode!
d. "Mode-praatjes" (Roermond, 1926). 'Gehouden en genoteerd door een zielzorger', de auteur is Jos. Poels. Een uitgave van het centraal bureau voor eer en deugd te Roermond...
"De toediening der gevraagde H.H. Sacramenten moet door alle Geestelijken openlijk geweigerd worden aan alle personen, ook dus aan kinderen, die zich met tot boven den elleboog onbedekte armen of met ontblooting beneden de hals aan biechtstoel, altaar, of communiebank durven presenteeren, alsmede aan hen, die daar zouden verschijnen met rokken, die niet tot over de knieën afhangen, zonder kousen of met niet tot over de of ten minste tot aan de knieën bedekte bovenbenen".
e. Jac. de Rooy s.j.: "De zin van de kleding" (Roermond, 1947). Opvallende omslag en typografische vormgeving door Ans van Zeijst (1871-1950). Theologie van het kleed. "Wanneer de vrouw erin slaagt door het uiterlijk voorkomen meer op Maria dan op Eva te lijken, dan heeft zij niet alleen zichzelf en haar naaste omgeving, maar ook de beschaving gediend".


Over onwenselijke gezinsbeperking!
f. H.G.: "De groote zonde!" (Breda, 1928). "Die groote Zonde.... is de moedwillige kinderbeperking".

Over een grote tong mond!
g. J. Hillegeer: "De tong" ('s Bosch, 1858). Hoofdstukjes over de 'klagende', 'praatzieke', 'berispende', 'onnuttige', 'twistzieke', 'oorblazende', 'roemende', 'bijtende', 'leugenachtige', 'kwaadsprekende', 'lasterende', 'zwerende', 'verwenschende', 'ontuchtige' en 'godlasterende' tong.

Verder nog:
h. A. Kupfer: "Grundlagen der Menschenkenntnis nach Carl Huters Psycho-Physiognomik" (Malmsbach b. Nürnberg, 1920). Erster Studienband. Inclusief inliggend bijzonder reclamemateriaal van Amandus Kupfer (1879-1952) voor karakterschetsen -tekeningen/-schilderijen op basis van een pasfoto en cursussen 'praktischer Menschenkenntnis'.


i. "Blanke Slavinnen in Nederland" (Amsterdam, z.j. [1932]). Ik bezit al een aardige collectie originele brochures met dit thema. Ter gelegenheid van het verschijnen van: "Onder de toonbank. Pornografie en erotica in de Nederlanden" (Amsterdam, 2018) met daarin een hoofdstuk over 'Blanke Slavinnen' door Ewoud Sanders, verschijnt op dit blog: "Blanke slavinnen; een bibliografie" (die oorspronkelijk geschreven werd bij dit hoofdstuk, maar helaas door de redactie werd geschrapt).


Al wat langer op mijn verlanglijstje stond:
j. Tissot: "Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeskunde van het onanismus of de zelfbesmetting" (Amsterdam, 1835). Mijn collectie boekjes hierover is natuurlijk niet compleet met de verhandeling van S.A.A.D. Tissot (1728-1797)! De eerste Nederlandse druk van deze befaamde bijbel over de ruggemergtering verscheen in 1771. Dit is de laatste (5de) Nederlandse druk 'vermeerderd met een aanhangsel en op nieuw verbeterd door H.J. Schouten, Med. Doct. te Amsterdam'.

Tot slot, onder het motto: er gaat niks boven het origineel!
k. P.J. Cools: "Over het conserveren van boeken" (Den Haag, 1948). Nummer 24 in de reeks 'Leeszaalwerk' (Geschriften uitgegeven door de centrale vereniging voor openbare leeszalen en bibliotheken). Dit is de originele uitgave die ten grondslag ligt aan de heruitgave (Tilburg, MM) door de Stichting dr. P.J. Cools, die wel meer aardige boekjes heeft uitgegeven. Die moderne versie had ik natuurlijk al maar mijn bibliotheek bevat wel meer oorspronkelijke uitgaven samen met latere heruitgaven of facsimile's. Een aardig voorbeeld is: "Amsterdam en de Amsterdammers", waarover  ik eerder schreef

2. Even langs mijn kringloop en weer met drie boekjes vertrokken (totaal € 4,50 euro).
a. Tussen de oude boeken kwam ik een bizarre titel tegen: "Uw 7 doodsvijanden overwinnen" (Den Haag, z.j. [1941]). Een vertaling uit het Engels ('How to overcome your 7 deadly enemies') die vrij zeldzaam is zowel in openbare verzamelingen (alleen in de universiteitsbibliotheek van Amsterdam) als antiquarisch (één exemplaar voor bijna twee tientjes). Dit exemplaar kostte me € 1,50 euro.
De zeven vijanden zijn volgens de auteur: vrees, spijt, hebzucht, luiheid, eerzucht, zelfbeklag, alcohol en andere 'vluchthavens' en de dood! Dat zijn er volgens mij dan acht, maar goed....


b. A. van der Zijl: "Gerard Heineken. De man, de stad en het bier" (Amsterdam, 2014).
Ik lees graag biografieën van historische persoonlijkheden en dit is typisch zo'n boekje waarvan ik destijds dacht dat ik 'm t.z.t. wel zou tegenkomen in de kringloop voor weinig. Klopt! Voor € 1,75 en met wat geduld!
c. S. Nijstad: "De kunsthandel. Van lady Borgony tot Leonardo da Vinci" (Baarn, 1995). Luchtig pocketboekje met avonturen van de antiquair Saam Nijstad (1922-2011). Van hem had ik al: “Van antiquair tot kunsthandelaar. Leven en werk van Saam Nijstad en zijn ontmoeting met de Nieuwe Wereld” (Zwolle, 2004). Over het verschil tussen een antiquair en antiquaar kunt u hier meer lezen!


3. E.-M. Hanebutt-Benz: "Die Kunst des Lesens. Lesemöbel und Leseverhalten vom Mittelalter bis zur Gegenwart" (Frankfurt am main, 1989). Tijdens het bewonderen van enkele highlights uit de collectie van antiquaar Simon Emmering (1914-1999) in het Rijksmuseum (prentenkabinet) zag ik ook een stapeltje exemplaren van deze catalogus liggen. Emmering heeft destijds meegewerkt aan de gelijknamige tentoonstelling en veel materiaal uit zijn collectie werd hierin voor het eerst afgebeeld. Gastheer en conservator Freek Heijbroek verkocht het restant nu voor € 3,50 euro per stuk en een snelle blik op mijn smartphone bij Boekwinkeltjes leerde mij dat ik meteen moest toehappen!
De befaamde prentcollectie Emmering is hier al eens omschreven en bevat talloze afbeeldingen waarop boeken, -boekhandelaren, bibliotheken etc. een bepaalde rol spelen.


4. H. Israëls & A. Mooij: "Aan de achtergracht. Honderd jaar GG & GD Amsterdam" (Amsterdam, 2001). Wederom een boekje uit mijn kringloop ditmaal over de ontstaansgeschiedenis van de GG & GD (GGD). Overvloedig via Boekwinkeltjes verkrijgbaar maar niet voor € 1,50 euro!

Ik kocht in deze maand dus net zo veel boeken als in januari maar voor minder geld. Deze periode zaten er ook beduidend meer bijzondere uitgaven bij die je niet gauw of zelden zult tegenkomen (en die zich goed lenen voor wat meer uitvoerige toekomstige artikelen).
Overigens is een regelmatige stroom van nieuwe aanwinsten naar mijn mening essentieel voor de continuïteit van mijn een blog. Maart is nog maar net begonnen maar de eerste boeken zijn al binnen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten