woensdag 31 januari 2018

Het jaar geboekt, januari 2018

In de rubriek 'Het jaar geboekt' (zie tabblad bovenaan) houd ik bij wat ik gedurende het lopende jaar per maand bij elkaar verzamel. Na afloop van de maand verplaats ik de lijst met aanwinsten naar de startpagina c.q. homepage en geef ik 'de cijfers'. In de rubriek blijven de voorgaande maand(en) als hyperlink aanwezig. Raadpleeg dus regelmatig de nieuwe rubriek om te zien of er aanwinsten zijn bijgekomen (of wacht op het maandoverzicht).

Januari 2018; de cijfers...

Totaal aantal objecten: 19.
Gekocht: 16.
Gekregen: 3.

Totaal uitgegeven: € 197,50 euro (incl. verzendkosten).
Gedeeld door 16 is gemiddeld: € 12,34 euro per object.

Via Boekwinkeltjes: 6 (1, 6, 10.a, 10.b, 10.c, 10.d).
Via kringloopwinkel: 5 (5.a, 5.b, 5.c, 9.a, 9.b).
Via boekenmarkt: 3 (4.a, 4.b, 4.c).
Via (online) antiquariaat: 2 (7, 10.e).

Modern: 6 (1, 5.a, 5.b, 5.c, 9.a, 9.b).
Marge & klein bibliofiel drukwerk: 4 (2, 3, 4.a, 8).
Old & rare: 9 (4.b, 4.c, 6, 7, 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e).

Januari 2018; de aanwinsten...

1. J.H. Kruizinga: "Ontmoetingen met verzamelaars" (Neerbosch, z.j. [1953]). Boek gekocht via Boekwinkeltjes voor € 8,- euro (incl. verzendkosten).
Ik heb hier verschillende boeken staan van Kruizinga (1913-1996) die vooral veel heeft geschreven over de geschiedenis van de Watergraafsmeer (Amsterdam) waar ik mijn eerste levensjaren doorbracht. Deze publicatie van hem kende ik - vreemd genoeg - niet. Via de blog van de Universiteit van Amsterdam kwam ik er achter dat hierin ook de Amsterdam verzamelaar A.M. van de Waal wordt geportretteerd ('Een liefde in boekvorm', blz. 25 t/m 31), wiens omvangrijke collectie thans bij Bijzondere Collecties (UvA) berust. De uitgave vormt een welkome aanvulling op mijn boeken over verzamelen en verzamelaars.
Tip! Probeer een exemplaar te bemachtigen met de stofomslag. De rode kunstleren band is bepaald lelijk!

2. C. Heijting & J.E. Weihl (W. Heijting): "Ik kijk in mijn oog" (Septemvillis, 2017). Boekje in een beperkte oplage van honderd exemplaren uitgegeven voor familie, vrienden en goede bekenden van Wim en Coby Heijting. Fraaie verzorgde uitgave (Japans gebonden) met foto's van textielobjecten/textilia (Coby Heijting) en haiku's (Wim Heijting). Beiden ken ik via het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.

3. "E-legende. Koppermaandag Amsterdam 2018" (Amsterdam, 2018). Boekje van 'De Buitenkant' waar het jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen wordt gedrukt.
Ik kon een glimlach niet onderdrukken toen ik deze Koppermaandag uitgave ontving.
Ik vlei mij met de gedachte dat velen mijn "Antiquarische taalspelletjes" hebben gelezen dat ik halverwege maart schreef!

4. Dat ik regelmatig op het Amsterdamse Waterlooplein bij Jos Albers leuke dingen koop voor weinig geld is voor mijn trouwe lezers allang geen geheim meer! Ditmaal kocht ik voor slechts € 10,- euro drie boekjes, een vel achttiende eeuws handmarmer en een folio katern achttiende eeuws blanco papier (beide laatste artikelen kan ik prima gebruiken voor reparatiedoeleinden). Totaal dus vijf verschillende dingen voor gemiddeld twee euro per stuk. De drie boekjes zijn:

a. E. Sanders: "Tararaboemdiee & De blikken dominee. De geschiedenis van ons nationale straatlied" (Amsterdam, 1997). Een oude koppermaandag uitgave van 'De Buitenkant', die in een oplage van 500 exemplaren verscheen (en niet in de handel). Ik heb hier wel meer leuke uitgaven staan van Ewoud.
b. "Nieuwe behangsels in artistieke toepassing" (z.p./z.j. [Amsterdam]).
Een vermoedelijk vrij zeldzaam voorbeeldboekje uitgegeven in het eerste kwart van de vorige eeuw door de behangselspapierhandel N.V. Rath & Doodeheefver. Een uitgave waar liefhebbers van schaarse brochures en historische behangsels van smullen!
c. J. Daskam: "De gedenkschriften van een baby" (Amsterdam, 1905). Curieuze titel! Ruim honderdtien jaar oud maar in nieuwstaat en nimmer gelezen, want nog niet opengesneden (en dat laat ik voorlopig zo!). Een snelle blik ter plaatste op mijn smartphone bij Boekwinkeltjes leerde mij dat er slechts twee exemplaren worden aangeboden voor respectievelijk vijftig en zestig euro. Meenemen dus!

5Kringloopvondsten! Ik ben er gek op. Ditmaal twee niemendalletjes en een belangrijk proefschrift voor in totaal € 5,- euro!


a. G. Néret: "Erotica -19th Century - From Courbet to Gauguin", (Köln, 2001). Boekje met opwindende afbeelding voor mijn bescheiden plankje erotica, (€ 1,50 euro).
b. D. Carasso, M. Gosselink, R. Storm (red.): "De verdieping van Nederland. Duizend jaar Nederland aan de hand van topstukken uit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief" (Amsterdam, 2005). Gewoon, een aardig boekje voor de heb.... (€ 1,50 euro).
c. I.H. van Eeghen: "Vrouwenkloosters en Begijnhof in Amsterdam van de 14e tot het einde der 16e eeuw" (Amsterdam, 1941). Boek voor € 2,- euro.
Proefschrift van deze legendarische geschiedvorser van Amsterdam, mejuffrouw Isabella van Eeghen (1913-1996) die talrijke publicaties op haar naam heeft staan. Ik zag haar vroeger regelmatig rondscharrelen op het stadsarchief toen dat nog op de Amsteldijk zat.
Een wonderlijke verschijning (wollen kniejurk, panties, witte sportsokken en makkelijke schoenen) die zich er niet voor schaamde om in de lunchpauze een bekertje vla op te lepelen om vervolgens het bekertje langs haar uitgestoken tong te draaien om de laatste restjes er uit te likken!
Er stonden maar liefst twee exemplaren in mijn kringloop en dan kies je natuurlijk de mooiste. In dit geval een exemplaar met de losse stellingen en een klein kaartje met de tekst: "In opdracht van de schrijfster. Heerengracht 466 - Amsterdam-C." (vrienden of recensie-exemplaar?). Tot mijn verbazing wordt de uitgave momenteel nergens op Boekwinkeltjes aangeboden, wel op Antiqbook bij een Belgische antiquaar voor vijftig euro! Koopje dus!

6. K.O. Meinsma: "Middeleeuwsche Bibliotheken" (Amsterdam, 1902).
Boek gekocht via Boekwinkeltjes voor € 18,25 (incl. verzendkosten). Aardig detail is het etiketje aan de binnenzijde van boekbinder F.C. Koster in Amsterdam die dit exemplaar van een harde kartonnen band voorzag voor het Leesmuseum in Amsterdam (zoals uit de stempeltjes blijkt).
Proefschrift (incl. de stellingen) dat nog steeds bruikbaar is en wetenschappelijke waarde heeft (net als het voorgaande van I.H. van Eeghen). Ik had al de fotografische herdruk van het hoofdstuk over de Librye te Zutphen dat in 1988 apart verscheen bij de Walburg Pers. Het begeerde complete proefschrift kan ik nu van mijn verlanglijstje strepen.

7. Bij Werner Eichel een Duits antiquariaat (in Unna) kocht ik de eerste acht delen (van twaalf) van “Amsterdams Geheimnisse. Von L. van Eikenhorst” voor € 62,50 euro (incl. verzendkosten). 
Deze zeldzame vertaling van een Nederlandse roman verscheen in twaalf delen (drie banden, 1-4/5-8/9-12) in de serie: “Das bellettristische Ausland, herausgegeben von Carl Spindler. Kabinetsbibliothek der Classischen Romane aller Nationen” (Stuttgart, 1845). 
Zie verder mijn blog: "Verborgenheden van Amsterdam".

8. Verzamelen is ook in contact komen met verzamelaars en verzamelingen. Dat heeft vaak plezante gevolgen. Behalve het ontstaan van vriendschappen is er het uitwisselen van kennis, ervaringen en soms ook geschenken in de vorm van  aangenaam bibliofiel drukwerk. Een voorbeeld daarvan is (naast aanwinst nummer 2) deze jaarwisseling uitgave: "Tijdgenoot" (Den Haag, 2018). Een gedichtje van de, naar ik vrees onder jeugdige lezers geheel vergeten, J.A. dèr Mouw (1863-1919). De oplage, 'bestemd voor vaste gasten van het Multatuli cafe in Amsterdam (Bijzondere Collecties/UvA) en enkele anderen' bestond uit slechts 15 exemplaren (en mijn exemplaar is nummer 15). Gekregen van 'iemand' die ook langs deze weg hartelijk wordt bedankt.

9. Twee kringloopvondsten (zie ook aanwinsten onder nummer 5).
a. A.Th van Deursen: "Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw" (Amsterdam, 1991). Niet een echte aanwinst, want deze ingebonden uitgave met stofomslag (voor € 2,50 euro) vervangt de paperbackversie uit dezelfde kringloop die op zijn beurt de oorspronkelijke vier deeltjes verving die eind jaren zeventig verschenen bij Van Gorcum in Assen (en die ik tijdens mijn studietijd al had gekocht). Wat mij betreft een klassieker. Van Deursen weet zijn enorme kennis samen met heel veel informatie altijd op een (althans voor mij) prettige manier te presenteren.


b. W.J. Simons: "Het woord gedrukt. Boeken en mensen [Een boek over boeken]" (Amsterdam, 1986). € 1,25 euro. Boeken over boeken vind ik altijd leuk en ik heb hier ook al wat van deze auteur staan. Er zit een kaartje in met de volgende tekst: "Voor hen die tot het laatst toe lid waren van de Wereldbibliotheek-Vereniging is nu als premie verschenen 'Het woord gedrukt' door Wim J. Simons. Wij doen u hierbij uw exemplaar toekomen. Omdat het boek het medium was dat de leden van de W.B.-Vereniging met elkaar verbond is deze laatste premie aan het boek gewijd. De Wereldbibliotheek-Vereniging is nu ontbonden, maar het boek zal altijd blijven! Amsterdam, voorjaar 1987".


10. Vijf theologische brochures over de vraag of het gebruik van de vloek 'G.v.d.' een doodzonde is.
Vier (a, b, c en d) gekocht via Boekwinkeltjes uit de collectie van Ed Schilders voor in totaal € 48,- euro (inclusief verzendkosten).
a. Patre Waltero, capuccino (L.A. Ruigrok): "Dissertatie Theologica de blasphemia Neerlandica..." (Tilburg, 1902).
b. Pater Walterus, capucijn (L.A. Ruigrok): “Colloquium doctum over den Grooten Hollandschen Vloek“ (Tilburg, 1905).
c. E. Brahms: "Dissertatio de formula 'G.v.d.', Deus damnet me" (Amsterdam, 1904).
d. P.L. Manise: "A propos de blasphème. Étude de quelques lucutions françaises prétendument blasphématoires" (Rome/Tournai, 1908)
e. E. Brahms “De formula S.N. de D.” (Lutetiis Parisiorum [Parijs], 1908). Brochure, gekocht bij antiquariaat Lezenaar (Hasselt/België) € 42,- euro (inc. verzendkosten).
Zie hierover mijn blog: "Deus damnet me..., S.N. de D..., G.v.d.!".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten