vrijdag 6 mei 2022

Het jaar geboekt, april 2022

In de rubriek 'Het jaar geboekt' (zie tabblad bovenaan) houd ik bij wat ik gedurende het lopende jaar per maand bij elkaar verzamel. Na afloop van de maand verplaats ik de lijst met aanwinsten naar de startpagina c.q. homepage en geef ik 'de cijfers'. In de rubriek blijven de voorgaande maand(en) als hyperlink aanwezig. Raadpleeg dus regelmatig de nieuwe rubriek om te zien of er aanwinsten zijn bijgekomen (of wacht op het maandoverzicht).

April 2022; de cijfers...

Totaal aantal objecten: 9.

Gekocht: 4.
Gekregen: 5.

Totaal uitgegeven: € 29,- euro (incl. verzendkosten).
Gedeeld door 4 is gemiddeld: € 7,25 euro per object.

Via kringloopwinkel: 1 (4).
Via museumwinkel: 2 (2, 3).
Via boekhandel: 1 (5).

Modern: 5 (1, 2, 4, 5, 6).
Marge & klein bibliofiel drukwerk: 3 (7, 8, 9).
Old & rare: 1 (3)

April 2022: de aanwinsten...

Na een gezellige jaarvergadering van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen (NGB) in de sfeervolle Janskerk in Haarlem - thans zetel van het Noordhollands-Archief - keerde ik huiswaarts met een NGB-jaarboek (2021) en diverse uitgaven die daar tegen sterk gereduceerde prijzen werden verkocht in de archiefwinkel. Ik betaalde voor 2 en 3 samen slechts € 2,- euro.
 
1. "Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2021" (Amsterdam, 2022).


2. "Joh. Enschedé en zonen, Haarlem Holland, printers since 1703, typefounders since 1743" (z.p. [Haarlem?], 1950). Gedrukt voor de 'Holland Fair in Philadelphia', 1950. Bevat een facsimile van de eerste uitgave (1656) van de "Oprechte Haarlemsche Courant".


3. "Extraordinaire Opregte Dinsdagsche Haarlemsche Courant van den 20 junij Ao. 1815, No. 73*" en "Tweede Extraordinaire Opregte Dinsdagsche Haarlemsche Courant van den 20 junij Ao. 1815, No. 73**" (Haarlem, 1890). Facsimile (bifolium) uitgegeven als bijlage bij de Opr. Haarl. Courant van 18 junij 1890 met het laatste nieuws over de Slag bij Waterloo.


4. R.E. de Bruin (e.a.): "'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht" (Utrecht, 2003). Gekocht bij mijn kringloop voor € 4,50 euro. Ik kom graag in Utrecht waar mijn grootouders decennia lang in de wijk Oog en Al hebben gewoond en mijn moeder opgroeide. 


5. A. der Weduwen, N. Sijs e.a.: "Franse Tirannie. Het rampjaar 1672 op school" (Zwolle, 2022). Gekocht bij boekhandel Blankevoort voor € 22,50. Geannoteerde hertaling met veel achtergrondinformatie over dit populaire 17de eeuwse schoolboekje dat vooral in de achttiende eeuw tal van herdrukken beleefde (in mijn collectie zit een exemplaar uit 1742, zie mijn aanwinstenoverzicht van november 2021, nr. 10).


6. P. Snijders en M. van Delft: "De couturedoos. Van Krimpen-vondsten voor het Huis van het Boek" (Den Haag, 2022). Uitgave voor 2021 van de Stichting Vrienden Museum Meermanno. Gekregen van Marieke van Delft.


Jos Swiers (De Althea Pers) stuurde me de laatste twee deeltjes (7 en 8) plus een overzichtsdeel (9) met alle illustraties van de serie boekjes met Amsterdamse jeugdverhalen en kleurenillustraties van Johan Breuker. Het zijn wederom 'HC' exemplaren.


7. J. Breuker: "Rekels" ('s-Gravenhage, 2022). Nummer 14 van: "Dwars door West".

8. J. Breuker: "Voorbij" ('s-Gravenhage, 2022). Nummer 15 van: "Dwars door West" (met een nawoord en overzicht van de reeks).

9. J. Breuker: "Dwarsdoorsneden" ('s-Gravenhage, 2022). Bevat alle illustraties (met titels) van de 15-delige serie inclusief afbeeldingen van de omslagen, schutbladen en (drie) illustraties die uiteindelijk niet in de serie werden opgenomen. 


Bij de begeleidende 'afscheidsbrief' zitten bovendien twee sticker-etiketten voor wie de deeltjes in een map, doos of cassette wil gaan bewaren. Ik denk dat ik er bij mijn boekbinder Hans Pieterse t.z.t. een mooi doosje of cassette voor laat maken...