vrijdag 9 september 2022

Het jaar geboekt, augustus 2022

In de rubriek 'Het jaar geboekt' (zie tabblad bovenaan) houd ik bij wat ik gedurende het lopende jaar per maand bij elkaar verzamel. Na afloop van de maand verplaats ik de lijst met aanwinsten naar de startpagina c.q. homepage en geef ik 'de cijfers'. In de rubriek blijven de voorgaande maand(en) als hyperlink aanwezig. Raadpleeg dus regelmatig de nieuwe rubriek om te zien of er aanwinsten zijn bijgekomen (of wacht op het maandoverzicht).

Augustus 2022; de cijfers...

Totaal aantal objecten: 7.

Gekocht: 7.

Totaal uitgegeven: € 119,90 euro (incl. verzendkosten).
Gedeeld door 7 is gemiddeld: € 17,13 euro per object.

Via boekenmarkt: 1 (4).
Via kringloopwinkel: 2 (1, 2).
Via museumwinkel: 2 (6, 7).
Via (online) antiquariaat: 2 (3, 5).

Modern: 3 (1, 6, 7).
Old & rare: 4 (2, 3, 4, 5).

Augustus 2022: de aanwinsten...

1. J.F. Heybroek e.a.: "Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum" (Leiden, 1995). Met diverse interessante bijdragen, bijvoorbeeld over de bibliotheek (J.F. Heijbroek), handschriften (H. Marres-Schretlen), ingekleurde prenten en boeken (T. Goedings), De Atlas Schoemaker (J. Otten), De Atlas Amsterdam (B. Gerlagh/J.F. Heijbroek), maar ook: "Wandelingen met Gerrit Lamberts in en om Amsterdam" (B. Bakker). Kringloopvondst voor € 4,- euro.


2. "Akveld's Groot Brievenboek..." (Leiden z.j. [1906]). In uitstekende staat verkerende zesde, herziene druk van dit populaire brievenboek. De eerste druk verscheen in 1867 nog zonder de naam van de bewerker Antonius Casparus Akveld (1838-1881) die pas werd vermeld op de titelpagina van de tweede druk (1873). De laatste, 11de druk, verscheen in 1934. Bevat I. Gelegenheidsbrieven, II. Brieven van verschillende inhoud, rakende het familieleven, III. Brieven van en aan uitoefenaars van een of ander beroep, IV. Schrifturen, die niet in den gewonen briefvorm opgesteld worden, V. Voorbeelden van burgerlijke akten, VI. Voorbeelden van akten in verband met den koophandel, VII. Successie en zegel (Aanhangsel). Talrijke uiterst beleefde en welvoegelijke voorbeeldbrieven, voor een scala aan gelegenheden die ons - ruim een eeuw later - ouderwets, wollig en lachwekkend voorkomen. Gekocht bij mijn lokale kringloop voor € 3,50 euro.


3. Lord Monroe (A. Splingard): "Clarisse of het leven eener blanke slavin in de negentiende eeuw" (Amsterdam, z.j. [ca. 1930]).
Roman met officiële bijlagen (A t/m E), opgedragen aan Mevrouw Josephine E. Butler (1828-1906); met toestemming van den auteur vrij vertaald uit het Frans ("La Clarisse du XIXe siècle, ou la Traite des blanches, roman français, par lord Monroe", Londres 1882). Gekocht via Boekwinkeltjes voor € 45,- euro. Voor mijn collectie en opgenomen/beschreven in: "Blanke slavinnen; een bibliografie" (nr. 27).


4. "Reglement nopens het gebruik der en instructie voor den custos in de Nationale Bibliotheek" (Den Haag, 1799). 'Geboortebewijs' van de huidige Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Gekocht voor € 10,- euro bij antiquariaat Klikspaan op de Amsterdamse Spui boekenmarkt.


5. J. Karres: "De trekhond en zijn bescherming bij de wet" ('s-Gravenhage, z.j. [1932]). Met talrijke foto's geïllustreerde brochure inclusief losliggend aanmeldingsformulier. J. Karres jr. was voorzitter van de anti-trekhondenbond. Voor mijn collectie over dit onderwerp beschreven in: "Cesar: een honds bestaan...". Gekocht via Boekwinkeltjes voor € 15,38 (incl. verzendkosten).


6. E. van Voskuilen: "Ridders in de Bijlmer. Een wandeling door de geschiedenis van Amsterdam Zuidoost" (Amsterdam, 2014). Fraai uitgegeven geïllustreerd overzicht van de geschiedenis van de Bijlmer(meer) en aangrenzende gebieden (met ruime aandacht voor de eeuwen voorafgaande aan de bouw van de actuele stadswijk in de jaren '70 van de vorige eeuw). Voor mijn collectie lokale geschiedenis. Gekocht voor € 24,95 euro bij de Stadsboekwinkel in het Amsterdamse Stadsarchief.


7. "Amsterdam, Plan Zuid, tuinstad Buitenveldert, de Zuidas" (Amsterdam, 2013). Wandel- en fietsroutes-gids met topografische kaartjes uitgegeven door Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM). Voor mijn collectie over Buitenveldert, waar ik opgroeide tot ik ging studeren en naar het Amstelveense Uilenstede verhuisde. Gekocht voor € 7,50 euro bij de Stadsboekwinkel in het Amsterdamse Stadsarchief.