vrijdag 3 juni 2022

Het jaar geboekt, mei 2022

In de rubriek 'Het jaar geboekt' (zie tabblad bovenaan) houd ik bij wat ik gedurende het lopende jaar per maand bij elkaar verzamel. Na afloop van de maand verplaats ik de lijst met aanwinsten naar de startpagina c.q. homepage en geef ik 'de cijfers'. In de rubriek blijven de voorgaande maand(en) als hyperlink aanwezig. Raadpleeg dus regelmatig de nieuwe rubriek om te zien of er aanwinsten zijn bijgekomen (of wacht op het maandoverzicht).

Mei 2022; de cijfers...

Totaal aantal objecten: 17.

Gekocht: 17.

Totaal uitgegeven: € 563,62 euro (incl. verzendkosten).
Gedeeld door 17 is gemiddeld: € 33,15 euro per object.

Via museumwinkel: 11 (5.a. t/m 5.k.).
Via boekenmarkt: 2 (6, 7).
Bij de drukker/uitgever: 1 (4).
Via (online) antiquariaat: 1 (1).
Burgersdijk & Niermans: 1 (2).
Bubb Kuyper: 1 (3).

Modern: 12 (4, 5.a. t/m 5.k.).
Old & rare: 5 (1, 2, 3, 6, 7).

Mei 2022: de aanwinsten...

1. J. van Lennep: "Het recht van bruiloftsavondkout, eene Fransche Legende" (Amsterdam, 1830). Fraai gebonden in blauw halflinnen met gemarmerde kartonnen platten. Vertaling van: "Le Droit de Nopçage" uit "l'Historiael du Jongleur" (Paris, 1829). Over dit recht, beter bekend als het "Jus Primae Noctis", heb ik eerder geschreven. Gekocht bij antiquariaat Hoving in Haarlem voor € 40,- euro.


2. P. Scriverius: "Beschryvinge van alle de graven van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, van den eersten Diederick af, tot den laetsten Philips, Koningh van Spanjen, toe"
('s-Gravenhage, 1665-1678). Twee deeltjes (12°) in contemporain vellum gebonden met o.a. 38 portretgravures van de graven en gravinnen van Holland. Gekocht op de veiling van Burgersdijk & Niermans (kavel 970, veiling 355) in Leiden voor € 187,98  euro (inclusief veiling en verzendkosten).


3. J. Kok: "Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd" (Amsteldam, 1781). Drie delen in contemporain vellum gebonden (en dat is voor deze titel een zeldzaamheid!) met o.a. 14 stadsgezichten, een stadsplattegrond en een plattegrond van de zeeslag bij de Doggersbank (5 augustus 1781). Kok werd vooral geprezen om het derde deel waarin hij 'vrijmoedig en naar waarheid' de gebeurtenissen weergaf uit zijn eigen tijd, zoals het pachtersoproer in het tumultueuze jaar 1748, dat hij zeer gedetailleerd beschreef. Gekocht op de veiling van Bubb Kuyper (kavel 1911, veiling 76) in Haarlem voor € 200,64  euro (inclusief veilingkosten).


4. H. Kannegieter: "De geschiedenis van De Kan" (Amsterdam, 2022). Geschiedenis van De Kan (Heske Kannegieter) die o.a. meer dan dertig jaar boekenmarkten op verschillende locaties organiseerde in Amsterdam ('Boeken aan de Amstel' was mijn favoriet). Gekocht (gesigneerd) voor € 10,- euro.


Zoals ik al in mijn maandoverzicht april schreef kocht ik diverse uitgaven in de archiefwinkel (museumwinkel) van het Noordhollands-Archief. Daar trof ik ook enkele deeltjes aan van een zeer bijzonder vormgegeven tweetalige (Nederlands/Engels) serie drukwerk van Joh. Enschedé, speciaal voor zijn (zaken)relaties. Onlangs ontving ik de complete elfdelige serie - dankzij conservator Hanna Goedbloed - voor een vriendenprijs van € 75,- euro. T.z.t. laat ik er een mooi doosje voor maken.


5. Sierman, K. e.a.: "(Enz.)>" (z.p. (Amsterdam)/z.j.). Speciale uitgave van Joh. Enschedé, waarin traditie en opmerkelijke innovaties centraal staan. Alhoewel de afzonderlijke deeltjes geen ondertitels dragen blijkt uit hun inleiding en dankwoord hoofdonderwerp of thematiek.
a. Accijnszegels,
b. Waardepapieren/bankbiljetten,
c. Waardepapieren/bankbiljetten,
d. Postzegels,
e. (Schrijf)schrift,
f. Leveranciers,
g. Beveiliging van drukwerk,
h. Werknemers en werkgevers,
i. Euro,
j. Klanten,
k. Burgers.

Op de vrijdagse boekenmarkt op het Amsterdamse Spui kocht ik bij antiquariaat Klikspaan twee bijzondere pamfletten (6 en 7) voor in totaal € 50,- euro. Het gaat om:

6. "'t Hoff vanden Paus. Dat is: Een register van alle Collegien ende Vergaderinghen des Roomschen Levens" (z.p./M.VIc.IX [1609]). Curieuze uitgave over de verschillende afdelingen of colleges aan het Pauselijk hof zoals dat "der verbodene Boecken" en "des Paus Biblioteque". Titelpagina met een waarschijnlijk wat ouder (16de eeuws) vignet van een monstrans/ciborie (er bestaat nog een tweede versie  met een ander vignet!). De drukker is weliswaar onbekend maar een overeenkomstig sierkader werd gebruikt door boekdrukker Jan van Turnhout in Den Bosch.


7. "Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Hugo de Groot, ghewesen Pensionaris der Stadt Rotterdam / den achthiende May / Anno sesthien hondert neghenthien / Stilo novo" ('s-Gravenhage, 1619) met toegevoegd portret (Knuttel 2922). Lees meer hierover in: "De portretten bij de sententie van Hugo de Groot".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten