woensdag 13 januari 2010

Verboden boeken


Wat is er leuker dan het lezen van verboden boeken? Het lezen van boeken over verboden boeken natuurlijk!

Het eerste wat ik op dat gebied kocht (uit de nalatenschap van Boudewijn Büch) was de driedelige: “Bibliography of Prohibited Books” (New York, 1962) door Pisanus Fraxi, een pseudoniem voor Henry Spencer Ashbee (1834-1900).
Een imposante verzameling verboden internationale erotica (geen illustraties!). Enige tijd terug kreeg ik: “Verboden boeken in de republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus” (“s-Gravenhage, 1914) door dr. W.P.C. Knuttel. Een schaars boekje dat een overzicht geeft van vooral Nederlandstalige verboden politieke en theologische geschriften gepubliceerd tussen 1583 en 1794. Het zal weinig verbazing wekken dat erotiek, politiek of theologie tot de meest gevaarlijke onderwerpen behoorden en het vaakst werden verboden.


Als klap op de vuurpijl kocht ik onlangs een exemplaar van hét boek der verboden boeken, de “Index Librorum Prohibitorum” (Typis polyglottis Vaticanis, 1948). Deze door het Vaticaan opgestelde lijst bestaat al zo’n 500 jaar. Opmerkelijk is dat de eerste uitgaven in de Nederlanden (1529) verschenen.
De laatst gepubliceerde uitgave is van 1948 en “omvatte ongeveer 4000 titels die geacht werden ofwel ketterij te bevatten, ofwel moreel verwerpelijk ofwel te expliciet seksueel te zijn, waarvan 1344 sinds de 17de, 1191 sinds de 18de, 1358 sinds de 19de en 298 uit de 20e eeuw”. Veel bekende namen dus; Voltaire, Kant. Spinoza, Bayle, Larousse, Casanova etc. In 1966 maakte Paus Paulus de VI een einde aan de index.

Staan er ook Nederlandstalige titels in deze index? Jazeker. Ik telde er ruim twintig. De helft daarvan uit de 17de eeuw en met een theologisch karakter. Uit de achttiende - en negentiende eeuw trof ik respectievelijk vijf en drie titels aan. De twintigste eeuw wordt vertegenwoordigd door: “Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de fransche revolutie en die van het evangelie” (Den Haag, 1913), van H.A. van Dalsum. Volgens Ed Schilders ‘waarschijnlijk de enige Nederlander uit de twintigste eeuw die zo’n eer te beurt is gevallen’ (Volkskrant 1994, column ‘Losbandig’). Dat is niet zo. Ook het boek van de bekende Haarlemse gynaecoloog Th.H. van de Velde (1873-1937): “Het volkomen huwelijk” (Leiden,1926) staat op de lijst. Het werd als te expliciet en te pornografisch ervaren en Menno ter Braak typeerde Van de Velde als 'een kruising tussen een sexuoloog en een gymnastiekleraar'.

Tot slot nog twee leuke titels die ik al bladerend tegenkwam.
Van de eerwaarde Tobias Swinden (1659-1719): “An enquiry into the nature and place of hell” (Londen, 1714). Swinden kwam tot de conclusie dat de meest waarschijnlijke locatie voor de hel, de zon was. Met zijn vermoeden dat sterren andere zonnen waren en leven op andere planeten niet uitgesloten mocht worden, was hij zijn tijd (te) ver vooruit.


De bekende auteur van Robinson Crusoe, Daniel Defoe (1661-1731) staat erin met zijn: “political history of the devil, as well ancient as modern” (Londen, 1726). Defoe schreef in zijn voorwoord dat hij zich afvroeg aan wie hij dit tweedelig werk zou opdragen. Aan God leek hem niet juist. De Duivel lag meer voor de hand maar omdat hij niet zeker was of die het zou waarderen droeg hij het maar op aan niemand!

Tevergeefs zocht ik in de index naar Charles Darwin (1809-1882): “On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” (London, 1859).
Het idee, dat al het leven evolutionair verliep, er een gemeenschappelijke voorouder was en het mogelijk moest zijn een stamboom te maken van het leven op aarde, had Charles van zijn grootvader Erasmus Darwin (1731-1802). Die had hierover al een halve eeuw daarvoor gepubliceerd in: ”Zoonomia or the laws of organic life” (London, 1794-1796) en belandde daarmee wél in de Index Librorum Prohibitorum!

6 opmerkingen:

 1. Waar heb jij de 'Index Librorum Prohibitorum' gekocht?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Waarde Janice,

  Ik kocht mijn exemplaar bij antiquariaat Wim de Goeij (http://www.degoeijbooks.be/) omdat hij de enige was die de editie van 1948 aanbood.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik zoek al twee avonden op internet naar de lijst van 1948. Ik wil graag weten of de encyclopedie "Ensie" op die lijst staat.
  Ik ben bezig met kerkengeschiedenis in mijn omgeving. In trof een brief (1947) aan van een pastoor die aan de bisschop toestemming vroeg om de plaatselijke notaris gebruik te laten maken van deze encyclopedie. Hij had ingetekend op deze encyclopedie, maar durfde die niet meer te lezen na een duidelijke uitspraak van het episcopaat. U zou mij een groot plezier doen als u een reactie stuurt aan fbeerepoot@quicknet.nl.
  Bij voorbaat mijn dank.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hallo,

  Wat leuk om de geschiedenis te lezen. Ik heb een aantal varianten gevonden toen mijn grootmoeder stierf. De boeken waren van mijn grootvader die directeur was op christelijke landbouwschool. Ik had ze eerst meegenomen omdat ik de kaft al mooi vond. Later toen ik de boeken bekeek was ik zeer verrast. Nu ik uw site gelezen hebt snap ik hoe belangrijk ze waren voor mijn grootvader. Bedankt voor de info!

  Met vriendelijke groet, Nena

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zelf bezit ik over een uitgave 'Indice dei Libri Proibiti'Nuova edizione. 1929 (Pio Papa XI), 563 pagina's. Daarin komt ook enkel het voornoemde boek van voornoemde Erasmus Darwin voor: Zoonomia or the laws of organic life. Over index-boeken verzamelde ik afkomtig uit vroegere kloosterbibliotheken o.a.: - De Prohibitione et Censura Librorum. Een dissertatie van Arthur Vermeersch S.I. *(Roma, 1906); - B.Th.Stoverinck. De Index en de Boekencensuur in de Roomsch-Katholieke Kerk. Malmberg, 1920 (serie: Geloof en Wetenschap); M.Custers, Kerkelijke boekwetgeving. Uitg. Standaard. Antwerpen-Amsterdam, 1920.

  BeantwoordenVerwijderen