zaterdag 1 augustus 2020

Het jaar geboekt, juli 2020

In de rubriek 'Het jaar geboekt' (zie tabblad bovenaan) houd ik bij wat ik gedurende het lopende jaar per maand bij elkaar verzamel. Na afloop van de maand verplaats ik de lijst met aanwinsten naar de startpagina c.q. homepage en geef ik 'de cijfers'. In de rubriek blijven de voorgaande maand(en) als hyperlink aanwezig. Raadpleeg dus regelmatig de nieuwe rubriek om te zien of er aanwinsten zijn bijgekomen (of wacht op het maandoverzicht).

Juli 2020; de cijfers...

Totaal aantal objecten: 16.
Gekocht: 15.
Gekregen: 1.

Totaal uitgegeven: € 130,37 euro (incl. verzendkosten).
Gedeeld door 15 is gemiddeld: € 8,69 euro per object.

Via Boekwinkeltjes: 3 (12, 15, 16).
Via kringloopwinkel: 10 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Via Marktplaats: 2 (13, 14).

Modern: 10 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Old & rare: 6 (11, 12, 13, 14, 15, 16).

Juli 2020: de aanwinsten...

Een rondje kringloop deze maand bracht de volgende tien (1 t/m 10) boeken naar mijn bibliotheek. De totale kosten bedroegen slechts € 20,00 euro

1. C. Bosters e.a.: "Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie" (Utrecht, 1989). Een niet te onderschatten aspect van de vroege cartografie. Over decoratieve borders, 'afsetters' en voorbeeldprenten.


2. D. de Bleeker e.a.: "Lik op stuk. Nieuw Nederlands Woordenboek van Agressief Taalgebruik" (Tielt, 1990). Weer zo'n specifiek woordenboekje voor mijn plankje met: "Woordenboeken uit mijn kringloop".


3. Philip C. Almond: "De Duivel. Een biografie" (Zoetermeer, 2015).
Van deze - bij tijd en wijle - niet geheel onsympathieke figuur had ik nog geen biografie.


4. T. van Reen: "Klein Volk. De geschiedenis van de kabouter" (Breda, 2002).
Over kabouters en dwergen. "Met dit boek hoopt Van Reen definitief af te rekenen met de misverstanden die er nog altijd over de kabouter bestaan" (NB. Eén daarvan lijkt mij het geloof in kabouters..).


5. M. Ligtelijn & E. Kurpershoek: "Het Beatrixpark. Kroniek van een Amsterdams stadspark" (Leiden, 2005). Aardig boekje (oblong) over de totstandkoming en geschiedenis van dit park dat ik vrij goed ken en niet ver ligt van mijn ouderlijk huis in Buitenveldert. 


6. Meyer Sluyser: "Voordat ik het vergeet" (Derde druk, z.p. [Amsterdam], z.j. [1957]). Voor mijn plankje Joods Amsterdam.


7. J. Luitzen: "Max Tailleur. Mijn leven was geen mop" (Amsterdam, 2010). Net als de auteur herinner ik me (in de jaren zeventig van de vorige eeuw) vooral de moppenboekjes die je in velerlei kleurige vormen tegenkwam (meestal op het toilet!). Bekend van zijn Sam, Moos en Saarmoppen en wie herinnert zich nog de 'Geinlijn'?


8. Abel J. Herzberg: "Twee stroomenland. Dagboek uit Bergen-Belsen" (Arnhem, 1950). Dit boekje kostte vijf euro en dat is niet (te) veel voor een (ingebonden) eerste druk met stofomslag...


9. M.H. Groenendaal: "Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik" (Culemborg, 1969). Voor mijn collectie boekwetenschap en typografie. Ik had al een vroegere editie zonder stofomslag staan (die nu retour antiquariaat kan).


10. Jan Berns: "Hij zeit wat. De Amsterdamse volkstaal" ('s-Gravenhage, 1993). Voor mijn immer uitdijende woorden- en taalboekjesverzameling (zie ook mijn opmerking en link bij aanwinst 2).


11. Barbarossa (pseudoniem van Johan Christiaan Schröder): "Dagboek van een Amsterdammer" (Amsterdam, 1917). Gekregen van mijn boekbinder en restaurator Hans Pieterse voor mijn collectie Amsterdam.


12. [L. Simons]: "Amsterdam in stukken en brokken" (Haarlem, 1891). Originele uitgave van deze stadsgids (uitgave van de 'Vereeniging voor Bevordering van het Vreemdelingenvertier'!) waarvan in 1969 een geïllustreerde reprint verscheen. Voor mijn verzameling Amsterdamse stadsgidsen. Dit exemplaar zit in een (iets latere) smaakvolle roodlinnen band en kocht ik via Boekwinkeltjes bij antiquariaat Alfa Haganum voor € 20,- euro (incl. verzendkosten).


13. J.W. Tulleken: "Handleiding voor hen die dronkaard willen worden" (Utrecht, 1899). Zeer zeldzame komische uitgave (niet in WorldCat) met een voorwoord van Prof. dr. J.P.Th. van der Lith (1814-1903), erevoorzitter van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholische Dranken ('de blauwe knoop'). Gekocht via Marktplaats voor € 19,- euro (incl. verzendkosten).


Er vormt zich een nieuwe deelcollectie in mijn bibliotheek met bijzondere leerreden (gelegenheidspreken). Ik had er al twee, eentje uitgegeven n.a.v. de kerkdiefstal in Aarlanderveen (1776) en de ander n.a.v. de kerkbrand in Almkerk (1826). Daaraan kan ik nu de volgende drie toevoegen (14, 15 en 16). 

14. A. Rutgers: "Leerrede over Amos IX:5. ter gelegenheid van den jongstleden watervloed, gehouden den 5 februarij 1809 te Haarlem" (Haarlem, 1809). Leerrede in originele blauwpapieren omslag: "Uitgegeven ten voordeele van Ongelukkigen door dien Vloed". Gekocht via Marktplaats voor € 21,- euro (incl. verzendkosten).


15. J. Roldanus e.a.: "Bundel van aanspraken, gebeden en leerredenen, gedaan te Leyden, op den achttienden en vijf en twintigsten van louwmaand 1807" (Leyden, 1807). Leerrede in kartonnen omslag met kievitsmarmer en (later) linnen rugversteviging uitgegeven 'ten behoeve van de ongelukkige ingezetenen' van Leiden na de roemruchte buskruitramp aldaar. Gekocht via Boekwinkeltjes voor € 32,64 euro (incl. verzendkosten).


16. M.G. van den Bos: "Herdenkt uwen weg, dankt God. Leerrede naar aanleiding van Psalm L:14, uitgesproken op den oudejaarsavond van 1863. Met een brief aan en een antwoord van Dr. E. Laurillard, benevens een inleidend dichtstukje van den schrijver" (Amsterdam, 1864). 'Uitgegeven ten voordeele van nagelatene betrekkingen van personen, die door het vergaan eener visscherssloep zijn omgekomen'. Gekocht via Boekwinkeltjes bij antiquariaat Boek en Glas voor € 17,73 euro (incl. verzendkosten).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten