vrijdag 30 april 2021

Het jaar geboekt, april 2021

In de rubriek 'Het jaar geboekt' (zie tabblad bovenaan) houd ik bij wat ik gedurende het lopende jaar per maand bij elkaar verzamel. Na afloop van de maand verplaats ik de lijst met aanwinsten naar de startpagina c.q. homepage en geef ik 'de cijfers'. In de rubriek blijven de voorgaande maand(en) als hyperlink aanwezig. Raadpleeg dus regelmatig de nieuwe rubriek om te zien of er aanwinsten zijn bijgekomen (of wacht op het maandoverzicht).

April 2021; de cijfers...

Totaal aantal objecten: 20.
Gekocht: 18.
Gekregen: 2.

Totaal uitgegeven: € 262,86 euro (incl. verzendkosten).
Gedeeld door 18 is gemiddeld: € 14,60 euro per object.

Via Boekwinkeltjes: 14 (3, 4, 5, 6, 7.a., 7.b., 7.c., 8.a., 8.b., 8.c., 8.d., 8.e., 11, 13).
Via kringloopwinkel: 2 (10, 14).
Via Marktplaats: 2 (9, 12).

Modern: 2 (10, 14).
Marge & klein bibliofiel drukwerk: 2 (1, 2).
Old & rare: 16 (3, 4, 5, 6, 7.a., 7.b., 7.c., 8.a., 8.b., 8.c., 8.d., 8.e., 9, 11, 12, 13).

April 2021: de aanwinsten...

Van boekenvriend Jos Swiers (De Althea Pers) ontving ik de twee boekjes met Amsterdamse jeugdverhalen en kleurenillustraties van Johan Breuker. Van deze fraai vormgegeven bibliofiele uitgaven bestaan (van elk deel) 100 genummerde exemplaren. Ik ontving 'HC' exemplaren (beiden nr. 5 van 5).

1. J. Breuker: "De Straat" ('s-Gravenhage, 2021). Nummer 1 van: "Dwars door West". 
2. J. Breuker: "Rituelen" ('s-Gravenhage, 2021). Nummer 2 van: "Dwars door West".


Ik kocht een aantal uitgaven (3, 4, 5, 6, 7.a.) voor mijn deelcollectie m.b.t. (R.K.)boekcensuur waarover ik nog een blog zal schrijven. Het gaat om:

3. L. Kauling MSC: "Het kerkelijk boekenverbod" (Tilburg, 1920). Via Boekwinkeltjes voor
€ 11,92 euro (incl. verzendkosten).


4. E.A. de Boulogne: "Herderlijk onderrigt over het drukken van slechte boeken, voornamelijk over de nieuwe volledige werken van Voltaire en Rousseau" (Driehuis, z.j. [1995]).
Een marge-uitgave van de Augustijn pers, waarvan zestig genummerde exemplaren bestaan (dit is 'HC' exemplaar). Via Boekwinkeltjes voor € 14,50 euro (incl. verzendkosten).


5. C.A. Bouman: "Index en boekenwet" (Heemstede, 1940). Via Boekwinkeltjes voor € 14,40 euro (incl. verzendkosten).


6. S.D. van Veen: "De Index en de Boekencensuur in de Roomsch-Katholieke Kerk" ([z.p.] Baarn, 1905). Uit de serie "Kerk en Secte", Serie I, No. 5, No XI. Via Boekwinkeltjes voor € 19,90 euro (incl. verzendkosten).


Soms blijkt een bestelling meer te bevatten dan waarvoor je betaald. In een uit elkaar liggend kartonnen bandje dat ik ontving zat niet één brochure maar drie verschillende! Ik heb ze gesepareerd (7.a., 7.b. en 7.c.) en elk van een groen handmarmeren omslag voorzien. Totaal betaalde ik hiervoor via Boekwinkeltjes € 36,45 euro (incl. verzendkosten).


7.aJ.H. van Franckenberg (1726-1804): "Herderlyk sermoen tegen het leezen der kwaede boeken door zyne Eminentie den Kardinael Van Franckenberg en Schellendorff, aertbisschop van Mechelen, primaet der Nederlanden enz, enz." (Brugge, 1822). 


7.b. [J.G. le Sage ten Broek]: "Over de opvoeding" ('s-Gravenhage, 1822).
7.c. "Over den zelfmoord"  ('s-Gravenhage, 1824).


Tot mijn grote verrassing dook er bij Boekwinkeltjes een zeldzaam convoluut op van 'Van Klaveren's Geïllustreerde Volksbibliotheek van het geslachtsleven' (totaal 25 deeltjes in 5 series), met alle vijf de deeltjes van de tweede (meest pikante) serie: "Het negatieve Geslachtsleven" (Amsterdam z.j. [1903/1904]). Het gaat om:
8.a. W. Siegert: "De Onanie".
8.b. P. Mantegazza: "Het onvermogen".
8.c. P. Mantegazza: "De onvruchtbaarheid en de kunst van de voortplanting".
8.d. H. Schröder: "De nieuwste middelen ter voorkoming van zwangerschap". 
8.e. A.J.B. Parent-Duchatelet: "De geheime en openbare prostitutie".
Allemaal onderwerpen die ik verzamel en al eens eerder in mijn blog behandelde en geen van de vijf uitgaven zit nog in mijn collectie. Met enige gretigheid gekocht voor € 68,84 euro (incl. verzendkosten). Over deze uitgaven schreef ik in: "Vijf 'vieze boekjes'".


9.  J.P. Tuyt: "Middelenboekje voor geboorteregeling" (Rotterdam, 1936). Van deze uitgave van de Nieuw-Malthusiaanse Bond had ik al twee exemplaren waaronder deze maar in dit geval zat er iets heel zeldzaams en bijzonders bij, nl. een "Gebruiksaanwijzing voor het Kondoom (Preservativium Penis)". Gekocht via Marktplaats voor € 20,- euro (incl. verzendkosten). Vele honderdduizenden moeten daarvan gedrukt en verspreid zijn, maar vermoedelijk is dit het enige bewaard gebleven exemplaar! Binnenkort meer over het 'kondoom' in een apart blog!


10. N. van der Sijs: "Calendarium van de Nederlandse taal" (Den Haag, 2006). Kringloopvondst voor € 1,75 euro, en dat is geen geld voor dit fraaie boek van Nederlands historisch taalkundige Nicoline!


11. F. Koning: "Geboorteregeling. Het toepassen van periodieke onthouding en het gebruik van voorbehoedsmiddelen ter voorkoming van zwangerschap" (z.p., z.j. [na. 1948]). Gekocht via Boekwinkeltjes voor € 13,85 euro (incl. verzendkosten).


12. H. Mohrmann: "Toespraak tot de Protestantsche Gevangenen in de cellulaire gevangenis te Amsterdam op 3 oktober 1875, ter herinnering aan haar vijf-en-twintigjarig bestaan..." (Amsterdam, 1875. Uitgave 'niet in den handel' en daarom moeilijk te vinden (maar hier in te zien). Exemplaar uit de voormalige bibliotheek der commissie van administratie over de Gevangenissen te Leeuwarden. Gekocht via Marktplaats voor € 39,88 euro (incl. verzendkosten). 


13. "Kerkelyke Middelen ter beteugeling van zedenloosheid, en bevoordering van stichting en goede zeden by de Hervormde Gemeenten, onder het Resort der Christelyke Synodus van Zuid-Holland" (Den Haag, 1802). Kerk, zeden en zedeloosheid; een onderwerp dat mij interesseert! Gekocht via Boekwinkeltjes voor € 17,87 euro (incl. verzendkosten) en inmiddels voorzien van een groen handmarmer omslag.


14. H. van der Sloot: "Het Echte Schiedamsche jeneverboek" (Ter Aar, 1987). Bijzondere band van heel dun koper (jeneverketelverpakking!). Leuk voor mijn bescheiden (jenever)verzameling, waarover ik schreef in: "Wat kost een kleine collectie?". Kringloopvondst voor € 3,50 euro.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten