zaterdag 1 oktober 2022

Het jaar geboekt, september 2022

In de rubriek 'Het jaar geboekt' (zie tabblad bovenaan) houd ik bij wat ik gedurende het lopende jaar per maand bij elkaar verzamel. Na afloop van de maand verplaats ik de lijst met aanwinsten naar de startpagina c.q. homepage en geef ik 'de cijfers'. In de rubriek blijven de voorgaande maand(en) als hyperlink aanwezig. Raadpleeg dus regelmatig de nieuwe rubriek om te zien of er aanwinsten zijn bijgekomen (of wacht op het maandoverzicht).

September 2022; de cijfers...

Totaal aantal objecten: 10.

Gekocht: 9.
Gekregen: 1. 

Totaal uitgegeven: € 215,04 euro (incl. verzendkosten).
Gedeeld door 9 is gemiddeld: € 23,89 euro per object.

Via boekhandel: 1 (7).
Via Marktplaats: 3 (5, 6, 8).
Via museumwinkel: 1 (1).
Via (online) antiquariaat: 4 (2, 3, 9, 10).

Modern: 4 (1, 2, 3, 7).
Marge & klein bibliofiel drukwerk: 1 (4).
Old & rare: 5 (5, 6, 8, 9, 10).

September 2022: de aanwinsten...

1. F.M. Beiert: "Geschichte des Kehlsteins. Ein berg verändert sein gesicht" (Bergtesgaden, 2019). Uitvoerig geïllustreerd historisch overzicht van het (thee)huis dat in opdracht van Reichsleiter Martin Bormann met grote moeite en kosten op de meer dan 1800 meter hoge Kehlstein (bij Berchtesgaden) werd gebouwd als verjaardagsgeschenk voor Adolf Hitler vijftigste verjaardag in 1939. Gekocht voor € 20,- euro tijdens een bezoek aan dit uitzichtpunt waarin thans een restaurant is gevestigd.


2. W. Helfand e.a.: "Lasting impressions. The Grolier Club Library" (New York, 2004). Verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling van de Grolier Club in New York (van 12 mei t/m 31 juli 2004). Geïllustreerd historisch overzicht van de wereldberoemde bibliotheek van deze bibliofiele eliteclub met een catalogus van de meest bijzonder boeken in hun bezit. Het vervolg: "Further impressions: Major Grolier Club Library Acquisitions, 2005-2020is alleen digitaal/online verschenen. Gekocht bij boekhandel Scheltema in Amsterdam voor € 24,50 euro.


3. P. Panis (red.): "Verboden boeken" (Maastricht, 2012). Verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling in het Centre Céramique (van 27 maart t/m 28 oktober 2012). Voor mijn collectie op dit gebiedGekocht bij boekhandel Scheltema in Amsterdam voor € 12,- euro.


4. J. de Jong: "De reus en de windmolen ofwel Alfred Dreyfus (1859-1935) en de man van eer" (Zwolle, 2022). Uitgave van antiquariaat Cornelissen & De Jong in 't Wasdom uit Zwolle. Dit is boeknoot 4249, verschenen op 17 augustus 2022 in een oplage van drie exemplaren (ik kreeg nr. II). "Dit exemplaar behoort uitsluitend en onverbrekelijk bij het boek van Alfred Dreyfus (1901). Vijf jaar van mijn leven (Cinq années de ma Vie) 1894-1899. Met acht teekeningen en autografiën. Amsterdam: Cohen Zonen".


Zoals wellicht bekend is verzamel ik al geruime tijd (antiquarisch zeer schaarse) publicaties van en over de (Amsterdamse) Middernachtzending en zal daar nog eens een blog aan wagen. Thema en uitgaven hangen nauw samen met het prostitutievraagstuk rond 1900 en de handel in blanke slavinnen. Beide boekjes (5 en 6) zijn zogenaamde 'tendensromans', die het werk van de Middernachtzending voor het voetlicht brengen. 


5. W.A. Vroegop: "Gebroken en verslagen. Een historie uit den arbeid der Middernachtzending" (1925). Derde uitgave van W.A. Vroegop voor mijn collectie over de Middernachtzending. In februari 2019 verwierf ik: "Weggedreven. Schets uit de arbeid der Middernachtzending" (Nijverdal, 1916) en "Den strik ontkomen" (Zwolle, 1924). Vroegop putte inspiratie voor zijn (poepchristelijke) tendensromans uit zijn eigen ervaringen als Middernachtzendeling! Gekocht via Boekwinkeltjes voor € 18,60 euro (inclusief verzendkosten). 


6. H. Kingmans: "De gapende afgrond. Een verhaal uit de eerste jaren der Middernachtzending" (Hoorn, z.j.[1936]). Gebonden exemplaar (met inktstempel: 'christelijke leesbibliotheek Meteren') van een antiquarisch verdwenen titel. Gekocht via Marktplaats voor € 10,75 euro (inclusief verzendkosten).


7. J. Stegeman: "Grote geschiedenis van de Nederlandse taal" (Amsterdam, 2021). Stond sinds zijn verschijnen al op mijn verlanglijstje. Hoort te staan - zoals bij mij - naast de tiendelige serie "Geschiedenis van de Nederlandse literatuur" (verschenen tussen 2006 en 2017). Gekocht bij de Athenaeum boekhandel op het Amsterdamse Spui voor € 79,- euro (wat niet veel geld is voor deze fraaie tweedelige uitgave!).


8. E. Laurillard: "Uit de cel. Schetsen en beelden uit de gevangenis" (Amsterdam, 1876). Eén van de meer interessante uitgaven van deze veelschrijvende predikant. Mooi exemplaar, gebonden in groen linnen band met goud op snee. Gekocht via Marktplaats voor € 23, 84 euro (incl. verzendkosten).

Twee uitvoerige publicaties (9 en 10) over Rooms-katholieke aflaten; welke er waren, hoe en wanneer worden ze verleend, door wie enz. enz. Alles wat u en ik willen weten over deze curieuze R.K.-praktijk om het vagevuur of purgatorium zo snel mogelijk te verlaten (en waarover ik al eens iets schreef in: "Vagevuur en aflaat"). Beide uitgaven kocht ik via Boekwinkeltjes bij antiquariaat Moby Dick in Noordwijk voor in totaal € 26,35 euro (incl. verzendkosten).


9. "Aflatencodex. Nieuwe authentieke verzameling van gebeden en goede werken waaraan aflaten verbonden zijn" (Roermond-Maaseik, 1941). Volgens de titelpagina: "Eenige door de penitentiarie goedgekeurde volledige Nederlandsche uitgave". Antiquarisch moeilijk te vinden vertaling door de Benedictijnen van de Paulusabdij in Oosterhout van: "Preces et pia opera in favorem omnium christifidelium vel quorumdam coetuum personarum indulgentiis ditata et opportune recognita" (Taurini, 1938) met alle van kracht zijnde aflaten - verbonden aan goede werken - welke door de Pausen tot 31 december 1937 zijn uitgevaardigd. Exemplaar met ex-libris van  het Karmelietenklooster in Geleen.

10. H. van Groessen: "Leer en praktijk der aflaten" (Roermond-Maaseik, 4de herziene druk, z.j. [1945]). Uitgave - inclusief originele omslag - gebonden in halflinnen privébandje met germarmerde platten en blijkens het inktstempel op de titelpagina afkomstig uit de voormalige bibliotheek van het Minderbroedersklooster in Weert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten