vrijdag 1 februari 2019

Het jaar geboekt, januari 2019

In de rubriek 'Het jaar geboekt' (zie tabblad bovenaan) houd ik bij wat ik gedurende het lopende jaar per maand bij elkaar verzamel. Na afloop van de maand verplaats ik de lijst met aanwinsten naar de startpagina c.q. homepage en geef ik 'de cijfers'. In de rubriek blijven de voorgaande maand(en) als hyperlink aanwezig. Raadpleeg dus regelmatig de nieuwe rubriek om te zien of er aanwinsten zijn bijgekomen (of wacht op het maandoverzicht).

Januari 2019; de cijfers...

Totaal aantal objecten: 13.
Gekocht: 13.

Totaal uitgegeven: € 225,79 euro (incl. verzendkosten).
Gedeeld door 13 is gemiddeld: € 17,37 euro per object.

Via Boekwinkeltjes: 2 (3, 4).
Via kringloopwinkel: 7 (1, 2, 5, 6, 7, 9, 10).
Via Marktplaats: 3 (8, 11, 12).
Via Catawiki: 1 (13).

Modern: 6 (1, 2, 5, 6, 7, 9).
Old & rare: 7 (3, 4, 8, 10, 11, 12, 13).

Januari 2019: de aanwinsten...

Het jaar is nog geen week oud of mijn eerst kringloopvondsten (1 en 2) zijn al binnen!

1. "Amsterdam is vol verhalen" (Amsterdam, 2008). Voor € 0,50 eurocent en vreemd genoeg niet te vinden op Boekwinkeltjes! Uitgave ter gelegenheid van Amsterdam Wereldboekenstad, 23 april 2008 t/m 22 april 2009. Ik herinner me vooral nog de grote boekenmarkt die er toen was!


2. K. Woudt & W. Nieuwenhuys: "Honderd jaar Verkade 1886-1986" (Zaandam, 1986). Gekocht voor € 2,- euro. Er zitten twee losse krantenknipsels bij over de bekende Verkade-albums en dat is precies waarmee ik de Verkade-koekjes associeer.
Uiteraard is er een hoofdstuk aan deze albums gewijd (blz. 76 t/m blz. 81) waarvoor nog steeds verzamelaars zijn.


Via Boekwinkeltjes kwam ik op het spoor van twee zeldzame uitgaven (3 en 4) van J.D. Dijk die in Groningen een winkel in feestartikelen had. Meer hierover in "Gronings toostenboek". Het gaat om:


3. "Toostenboek voor bruiloften en partijen tevens een handleiding voor ceremoniemeesters" (Groningen, ([z.j.] 19..). Gekocht voor € 14,65 euro (incl. verzendkosten) bij antiquariaat De Beschte in Wageningen.

4. "Nieuw toostenboek voor bruiloften en partijen tevens een handleiding voor ceremonie-
meesters" (Groningen, ([z.j.] 1931). Gekocht voor € 13,32 euro (incl. verzendkosten) bij antiquariaat Kas Cornelis in Amsterdam.

Een tweede strooptocht in mijn kringloop leverde drie publicaties op (5, 6 en 7) voor bij elkaar  € 4,- euro.


5. P. Broos & G. Moolenaar: "De zeven sacramenten" (Helmond, 1954). Aanvulling op het catechismusonderwijs aan de jeugd. Overvloedig geïllustreerd met zwart/wit foto's die een prachtig gedateerd beeld geven vlak voordat de ontkerkelijking en massale leegloop van kerken toesloeg.

6. R. Gloudemans: "Een bouwhistorische waardenkaart voor de stadskern van Amsterdam" (Amsterdam, 2008). Publicatiereeks Amsterdamse Monumenten 1. Inventarisatie van de belangrijkste waardevolle gebieden op het gebied van archeologie en monumenten in de Amsterdamse binnenstad (met tien kaarten). Voor mijn collectie geschiedenis van Amsterdam.


7. S. Bakker & A-L Haag: "Watergraafsmeer" (Amsterdam, 2004). Dit is het derde deel in de serie 'Monumenten/welstandsbeleid voor de historische bebouwing en stedenbouw in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer'. Deel 1 en 2 behandelde het gedeelte tussen Singelgracht, Amstel, Ringvaart en spoordijk. Deel 3 gaat dus over de Watergraafsmeer maar bevat ook een herziening en samenvatting van de eerste twee delen. Met achterin een CD met kadastrale plattegronden. De Watergraafsmeer is mijn geboortegrond en ik ben altijd zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van dit stadsdeel.


8. "Wat moet de Jongeling en de Man weten?" ([z.p.], [z.j.])  Boven de titel: "Waarschuwing aan de mannen!". Zeldzame brochure met reclame voor anticonceptiemiddelen. Gekocht via Marktplaats voor € 21,65 euro (incl. verzendkosten). Voor mijn collectie prijscouranten/brochures op dat gebied. Lees mijn blog: "Vrouwenbeschutting".


9. "Verliefd Verloofd Getrouwd. Huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië vroeger en nu" (Brussel, 1988). Luxe editie van de catalogus bij de tentoonstelling van 19 februari tot 1 mei 1988. Kringloopvondst voor € 1,75 euro.


10. W. Heeroma: "Cornelis Dito 'De held in stormgevaar'. eenige voorvallen uit zijn leven opnieuw verhaald door W. Heeroma" (Helder, 1925). Geïllustreerde biografische schets. Deeltje uit de serie uitgaven ter ondersteuning van het "Helden-der-zee-fonds: 'Dorus Rijkers' te 's-Gravenhage", met achterin een ondersteuningsformulier die men uit het boekje kon scheuren en opsturen. Kringloopvondst € 2,20 euro.

11. Ansichtkaart Oudemanhuispoort (Amsterdam).
Bijna vier jaar geleden alweer schreef ik in "ansichtkaarten & boeken" dat ik een doodenkele keer een ansichtkaart koop (en waarom). De ansichtkaart die ik laatst op Marktplaats tegenkwam voor € 3,87 euro (incl. verzendkosten) kocht ik om twee redenen.
Ten eerste omdat ik een kleine collectie heb van kaarten met betrekking tot de Amsterdamse Oudemanhuispoort, ten tweede omdat het een (mij verder onbekende) ansichtkaart is uitgegeven door de befaamde antiquaar H.D. Pfann. Op de kaart staat een afbeelding van de Oudemanhuispoort getekend door H.P. Schouten in 1796 'zo als naar 't Leven van hem zelf getekend is in 1772' (Amsterdam stadsarchief, Atlas Splitgerber (010001000531). Daaronder de volgende tekst:
"In't Oude Boeck daer kunt Ghy lesen
Hoe dat de nieuwe Mensch sal wesen
Dus wand'laer loop Hier niet voorby
Dogh koop dit oude Boeck van my."


12. Gravure (53.1 cm. x 49.6 cm.), niet gesigneerd ([z.p., [z.j.], ca. 1787) met in een sierkader, met vier medaillons, de naam Henric Hooft Danielsz. in kalligrafische sierletters. Gekocht via Marktplaats voor € 31,95 euro (incl. verzendkosten). Meer hierover in "What's in a name?".


13. L. Marius: "Amstelredams eer ende opcomen door denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers Anno 1345", (Antwerpen, 1639). Niet als zodanig aangegeven herdruk uit 1745 door de Amsterdamse drukker G. van Bloemen!
In contemporaine leren band met zestien prenten en een gegraveerde titelpagina door Boëtius à Bolswert. Boekje over het befaamde Mirakel van Amsterdam in 1345 en de stichting van de 'Heilige Stede', later Nieuwezijds Kapel die in 1908 werd afgebroken. Gekocht bij Catawiki voor € 129,90 euro (incl. veiling- en verzendkosten). 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten